activity‎ > ‎

โครงการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ :(LD)

โพสต์20 ก.ค. 2555 23:33โดยอาทิตย์ พวงมาลัย   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2555 23:37 ]

โครงการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ : (LD) ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชย 1
 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำแผน (IEP)
โดยท่านวิทยากร คุณครูศรีประไพ  พรหมณี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และ ท่าน ชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ        (ศึกษานิเทศ สพป.ชย1)

Comments